Wednesday, August 29, 2012

വെള്ളി മണി മുത്തുകള്‍ 
തുളുമ്പി നില്‍ക്കുമീ 
ചിങ്ങമാസ പുലരിയില്‍
എന്റെ പൊന്നോണ തുംബിക്ക് 
പുടവയുമായ് വരൂ
ചിങ്ങ പൊന്‍ വെയിലെ..

തിരുവോണ രാത്രിയില്‍
ഓണ നിലാവത്
കൈകൊട്ടി കളിക്കുവാന്‍ പോരുകില്ലേ
നീ തുമ്പി കളിക്കുവാന്‍ കൂടുകില്ലേ....

തുമ്പയുമില്ല കറുകയും ഇല്ല 


ഇല്ലല്ലോ പേരിനൊരു കാക്ക പൂവും 

എന്നോണ തുമ്പിയെ കണ്ടതില്ല 
പൊന്നോണത്തപ്പനും വന്നതില്ല 

ചിങ്ങ പൊന്‍വെയില്‍ മാഞ്ഞുപോയ്
കരിമ്പടം പുതച്ചു പമ്മി വന്നു ചിങ്ങ രാവ്
ഓണ നിലവുമിന്നു വന്നീല 
എന്നോനതുംബിയും വന്നീല 
ഇന്നീ തിരുവോണ രാവില്‍
കരിമേഘ കണ്ണുനീര്‍
മാത്രമെന്റെ ഓണത്തിന് കൂട്ടായി .....


Saturday, August 11, 2012

പ്രവാഹം 


കാലത്തിന്‍  രഥം ഉരുളുന്ന്നു
രഥചക്രം വീണു ചാലു കീരിയോരീ വഴിയില്‍ 
നില്പൂ ഞാന്‍ ഏകാന്തനായി 
നിയതി തന്‍ രഥചക്രം കയറി 
ഒരു പാവം മര്‍ത്യ ജന്മംച്ചതയുന്നു 
കാലമാം നദി മദിച്ചു കുതിചൊഴുകുന്നു
ആ നടീ തീരത്ത് പകച്ചു ഞാന്‍ നില്കുന്നു
പൊയ്പോയ വസന്തത്തിന്‍ 
സൌവ്വര്ന സ്മൃതി മാത്രമെന്‍
മനോ മുകുരത്തില്‍ വിടര്‍ന്നു നില്‍ക്കവേ
ചിറകറ്റു വീണൊരു പക്ഷിയെ പോലെ മനസ്സും പിടഞ്ഞു തീരുന്നു.

Friday, August 10, 2012

എന്റെ ഏക പുത്രി ഏകപര്‍നിക (കിങ്ങിണി )വയസ്സ് മമൂന്നകാന്‍ ഇനി മൂന്നു മാസം..ഇതൊനോടകം അവള്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു..വളരെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷമാണു എനിക്കത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചത്....ചൈന ഭാഷയുമായി വളരെ ഏറെ സാമ്യമുണ്ടെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു ,പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള ഏതോ ഭാഷ ആണെന്നാണ്.....എന്തായാലും നിങ്ങള്‍ക്കായി ഞാന്‍ ആ ഭാഷയില്‍ ന
ിന്നും ഏതാനും ചില വാക്കും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും പരിഭാഷപ്പെടുതുന്നു.............................................................................

ടാല്ട പൂ = വെള്ളം
അയ്ലപൂ = പൈസ (നോട്ടയാലും കോയിന്‍ ആയാലും )

പീപ്പില്‍ടെ = ബുക്ക്‌ ,പേപ്പര്‍,മാഗസിന്‍,മുതലായവ.

ടീ ടോ ടോ =പേന ,പെന്‍സില്‍ മുതലായവ

കുയി = കോഴി ,കാക്ക തുടങ്ങിയവ.

കണ്ണാ കണ്ണ =അണ്ണാന്‍

മിയു = എന്റെ അനിയന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടി വിളിക്കുന്നത്‌

കൊട്ടു =തുറക്കുക ,അടയ്ക്കുക (സന്ദര്‍ഭം പോലെ )
കീല്ടെ = താഴെ ഇറങ്ങാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മുകളില്‍ കേറാന്‍ (അതും സന്ദര്‍ഭത്തിനനുസരിച്ച് )

പിറ്റ =മിട്ടായി

മിട്ട മിറ്റ= മുട്ട

അയച്ചി മീമീ -ഐസ് ക്രീം

തുടരും.....
പുതിയ വക്ക്‌ാല്‍ അവള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു...ഇതാ പുതിയ വാക്കുകള്‍...

ഓലെ= Remoove dress or something.

എങ്ങനെ =ഇറങ്ങണം.

അപ്പി പോപ്പി =കേക്ക് .

അമ്മി മോമ്മി =ബ്രെഡ്‌

കിണകിണ= ഉടുപ്പ്..

അച്ച= അച്ചാര്‍

ഉപ്പി=ഗ്ലാസ്‌ .

അപ്പച്ച കൊച്ചി =അപ്പൂപ്പന്‍..
കപ്പണ്ടി പിറ്റ =കപ്പലണ്ടി മിടായി

ഉം ഉം ഉപ്പു==കൊള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട് (ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ )

ഉം ഉം ഉപ്പു =കൊള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട് ...(ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍.))
കൊണ്ട കൊണ്ട ==ഗുഡ് നൈറ്റ്‌

പാപ്പ  == ബിസ്കറ്റ്‌

യീ പാപ്പ == ക്രീം ബിസ്കറ്റ്‌


Wednesday, August 8, 2012

എന്റെ ഏക പുത്രി ഏകപര്‍നിക (കിങ്ങിണി )വയസ്സ് മമൂന്നകാന്‍ ഇനി മൂന്നു മാസം..ഇതൊനോടകം അവള്‍ സ്വന്തമായി ഒരു ഭാഷ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു..വളരെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിനു ശേഷമാണു എനിക്കത് പരിഭാഷപ്പെടുത്താന്‍ സാധിച്ചത്....ചൈന ഭാഷയുമായി വളരെ ഏറെ സാമ്യമുണ്ടെന്ന് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ പറയുന്നു ,പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ലോകം ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുന്‍പുള്ള ഏതോ ഭാഷ ആണെന്നാണ്.....എന്തായാലും നിങ്ങള്‍ക്കായി ഞാന്‍ ആ ഭാഷയില്‍ നിന്നും ഏതാനും ചില വാക്കും അവയുടെ അര്‍ത്ഥവും പരിഭാഷപ്പെടുതുന്നു............
..............................
...................................

ടാല്ട പൂ = വെള്ളം 
അയ്ലപൂ = പൈസ (നോട്ടയാലും കോയിന്‍ ആയാലും )

പീപ്പില്‍ടെ = ബുക്ക്‌ ,പേപ്പര്‍,മാഗസിന്‍,മുതലായവ.

ടീ ടോ ടോ =പേന ,പെന്‍സില്‍ മുതലായവ

കുയി = കോഴി ,കാക്ക തുടങ്ങിയവ.

കണ്ണാ കണ്ണ =അണ്ണാന്‍

മിയു = എന്റെ അനിയന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂടി വിളിക്കുന്നത്‌

കൊട്ടു =തുറക്കുക ,അടയ്ക്കുക (സന്ദര്‍ഭം പോലെ )
കീല്ടെ = താഴെ ഇറങ്ങാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മുകളില്‍ കേറാന്‍ (അതും സന്ദര്‍ഭത്തിനനുസരിച്ച് )

പിറ്റ =മിട്ടായി

മിട്ട മിറ്റ= മുട്ട

അയച്ചി മീമീ -ഐസ് ക്രീം

തുടരും.....
പുതിയ വക്ക്‌ാല്‍ അവള്‍ കണ്ടു പിടിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു...ഇതാ പുതിയ വാക്കുകള്‍...

ഓലെ= Remoove dress or something.

എങ്ങനെ =ഇറങ്ങണം.

അപ്പി പോപ്പി =കേക്ക് .

അമ്മി മോമ്മി =ബ്രെഡ്‌

കിണകിണ= ഉടുപ്പ്..

അച്ച= അച്ചാര്‍

ഉപ്പി=ഗ്ലാസ്‌ .

അപ്പച്ച കൊച്ചി =അപ്പൂപ്പന്‍..
കപ്പണ്ടി പിറ്റ =കപ്പലണ്ടി മിടായി

ഉം ഉം ഉപ്പു==കൊള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട് (ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ )